Chuỗi thanh bóng hạt / Chuỗi bóng thanh bi

Chuỗi hạt bi được sử dụng cho dây chuyền, phụ kiện thời trang và kích thước lớn hơn có thể được sử dụng làm rèm chuỗi bóng hoặc trang trí cửa sổ, nó thường đi kèm với một quả bóng và một thanh hoặc ba quả bóng và một thanh.

Loại: